top of page
  • Tuukka Taipale

Julkisen vallan käytöstä


Kuva: kirjoittajan kotialbumi

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.”

- Suomen perustuslain 1 luvun 2 §:n 3 mom.


Perustuslain tärkein säännös.


Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja lakia on noudatettava tarkoin ja kaikessa julkisessa toiminnassa. Ei siis vain osin - tai epämääräisesti, epätäsmällisesti, mielivaltaisesti, soveltuvasti, tarkoituksenmukaisesti tai voittopuolisesti, vaan tarkoin ja kaikessa.


Jos lakia ei ole johonkin julkisen vallan toimeen, se pitää luoda ennen tointa. Tarkoin lainmukaisesti.


Säännös on kuin kultavaa’alla punnittu.


Eikä syyttä.


Julkisen vallan käytöllä ja toiminnalla näet vaikutetaan kallisarvoisiin ihmiselämiin ja -yhteisöihin, jotka vaikuttavat toisiin kallisarvoisiin ihmiselämiin ja -yhteisöihin, jotka vaikuttavat toisiin kallisarvoisiin ihmiselämiin ja -yhteisöihin, jotka vaikuttavat toisiin kallisarvoisiin ihmiselämiin ja -yhteisöihin, ja niin edelleen
Julkisen vallan käytöllä on ikuiset seuraukset.


.


Jälkikirjoitus: ”♾” on äärettömän symboli. ”.” päättää lauseen tai aloittaa avaruuden.

11,834 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page