top of page
Esittely

Olen talous- ja rahoitusasioiden ammattilainen. Hoidan neuvottelevan virkamiehen nimikkeellä virkaa valtiovarainministeriössä, joten myös hallinnolliset asiat ovat minulle tuttuja. Vapaa-ajallani luen, soitan pianoa ja urkuja sekä harrastan maastohiihtoa. Viihdyn parhaiten maaseudulla ja luonnossa.

Poliittiset päätökset tehdään viime kädessä aina arvojen ja motiivien ohjaamana. Minulle tärkeitä arvoja ovat mm. Perussuomalaiset arvot, jotka on määritelty kirjallisesti puolueen ”Arvomaailmamme” julkaisussa.

Poliittiset tehtävät ja politiikka yleisemmin on luottamustehtäviä, ei ammatti. Minua motivoi yhteisten asioiden mahdollisimman hyvä ja oikeellinen hoitaminen kaikkien niiden näkökulmasta, joita asiat koskettavat. Asioiden hyvä hoito on tärkeämpää, kuin se, kuka saa mitäkin tehtäviä ja toimia.

Ajattelen yhteiskuntaa sopimuksena menneiden, nykyisten ja tulevien sukupolvien välillä. Menneet sukupolvet ovat tuottaneet meille sekä tietoa, että ymmärrystä siitä, mikä on säilyttämisen ja vaalimisen arvoista. Meidän tehtävämme on nykyisten sukupolvien lisäksi huolehtia tulevien sukupolvien edellytyksistä elää hyvässä yhteiskunnassa.

Katson maailmaa vahvasti yksilön vapauksien ja velvollisuuksien kautta. Itsestään huoltapitävä on kykenevä auttamaan myös apua tarvitsevia lähimmäisiään. Tärkeimmät vapaudet itselleni ovat sanan-, uskonnon-, omantunnon- ja mielipiteen vapaus. Näiden rajoittaminen rajoittaisi ajatteluamme. Tärkein velvollisuus puolestaan on osallistuminen yhteiskunnan toimintaan.

Poliittisissa tehtävissä toimisin minulle uskottujen tehtävien ja niiden edellyttämän luottamuksen arvoisesti, ja antaisin parhaat kykyni ja oman persoonallisuuteni palvelevalla tavalla käyttöön, jotta yhteiset asiat tulisivat asianmukaisesti ja mahdollisimman hyvin hoidettua.

Tervetuloa taipaleelle.

Taipale_Tuukka.jpg

Valtiotieteiden maisteri, ekonomisti

"Harkittuja päätöksiä"

🦁🇫🇮

bottom of page